Certyfikacja w Rosji

Deklaracja zgodnosci GOST-R

„Centrum Certyfikacji i Marketingu” świadczy usługi w otrzymaniu Deklaracji Zgodności na produkcję. Pomożemy szybko i z wysoką jakością zgodnie z żądaniami naszych klientów zorganizować i przeprowadzić prace mające na celu otrzymanie Deklaracji Zgodności na produkcję.
Pierwsze kroki po wprowadzeniu deklarowania zgodności były wykonane w 1998 roku, kiedy Prawo Federacji Rosyjskiej “O Certyfikacji Produkcji i Usług” zostało dopełnione przez punkt, przewidujący potwierdzenie zgodności drogą przyjęcia deklaracji.
Zgodnie z tym w 1999 r. Rząd Federacji Rosyjskiej po raz pierwszy zatwierdził Wykaz produkcji zgodności, który może być potwierdzony Deklaracją Zgodności, jak również Porządek przyjęcia Deklaracji Zgodności i jej rejestrację. W ten działający dotychczas wykaz włączone zostało około 15-20% produkcji, podlegającej obowiązkowej Certyfikacji. Obecnie trwają prace, które mają doprowadzić do obniżenia nadmiernej ilości produkcji podlegającej obowiązkowej Certyfikacji. Zamawiający podlegają odpowiedniemu regulaminowi technicznemu.
Deklarowanie zgodności dochodzi do skutku po wykonaniu jednego z następujących schematów:
– przyjęcie deklaracji o zgodności na podstawie własnych dowodów;
– przyjęcie deklaracji o zgodności na podstawie własnych dowodów, dowodów otrzymanych z udziałem Organu Certyfikującego oraz (lub) na podstawie protokołów prób wykonanych przez akredytowane laboratoria, centra badawcze.

Obtaining of the certificate for local and imported products is carried out by the same rules. Moreover, for permission to import products, which are subject to mandatory certification, fire safety certificate is mandatory document and shall be presented in custom bodies at the same time with other required documents. Problems in obtaining the fire certificate might occur when procedures, such as preliminary tests, shall be conducted, considering that in general in Russia very few accredited bodies on certification with test laboratories.

Documents required for conducting certification of fire safety:

1. For imported products
Certificate of registration, certificate of registration with the Tax authorities of the applicant (seller)
Contract or agreement on delivery
Invoice or specification for delivery, consignment voucher
Technical description of the product (specifications)
Fire safety test records (if any)
2. For local (Russian) products
Certificate of registration, certificate of registration with the Tax authorities of the applicant (seller)
Technical documentation, technical conditions (TU), registered in established order
Technological order, technological instructions, technological process (or other documentation where process of manufacture is described)
Contract of tenancy of production premises or other documents confirm ownership
Obtained earlier certificates or test records (preferably)