Certyfikacja w Rosji

Certyfikat higieniczny

Certyfikat Higieniczny – Świadectwo Sanitarno Epidemiologiczne

Certyfikat higieniczny nazywany również Świadectwem Sanitarno Epidemiologicznym jest dokumentem mającym na celu, poświadczenie zgodności z państwowymi przepisami sanitarno-epidemiologicznym obowiązującymi na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Organem wydającym jest Federalna Służba Nadzoru Praw Konsumenckich i Ochrony Dóbr (Rospotriebnadzora wcześniej znany jako Gossanepidnadzor ). Certyfikat wydawany jest po przeprowadzeniu ekspertyzy produkcji (umowy produkcji, dokumentacja techniczna ) na podstawie protokolu prób i przedstawionych dokumentów.
Występują trzy rodzaje Certyfikatów sanitarno epidemiologicznych:
– na produkcje;
– na rodzaj działalności (produkcja, usługi);
– na dokumentacje techniczna.
Termin ważności certyfikatu higienicznego:
– na produkcje – pięć lat;
– na określoną partie produkcji – czas ważności certyfikatu do jednego roku;
– na rodzaj działalności, pracy, usługi – bezterminowo, za wyjątkiem prac określonych czasowo i sezonowych;
– na dokumentacje techniczna – bezterminowo lub na konkretny termin w przypadku uzasadnionej konieczności.
Nomenklatura produkcji poszczególnych rodzajów działalności, podlegająca sanitarno epidemiologicznej ekspertyzie, zatwierdzona została w rozporządzeniu nr 776 z dnia 21.11.2005r. wydanym przez Rospotriebnadzor.
W celu uzyskania certyfikatu higienicznego należy poddać ekspertyzie towary oraz rodzaje produkcji, które stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka. Podstawowym kryterium klasyfikującym towar, produkt do przeprowadzenia takiej analizy jest
jego bezpośredni kontakt z żywnością i skórą człowieka np:
– urządzenia medyczne
– wszelkiego rodzaju artykuły dziecięce oraz materiały przeznaczone do ich produkcji
– ubrania oraz wyroby tekstylne
– żywność i jej suplementy
– artykuły chemiczne ( kosmetyki, detergenty itp.)