Certyfikacja w Rosji

Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego Nowość

Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego – certyfikat przeciwpożarowy
Wzór Certyfikatu obowiązujący od 1.05.2009r.

Szanowni Państwo zgodnie z “Postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej Nr 241 z dnia 17.03.2009” na znaczną część towaru eksportowanego na terytorium FR będzie wymagany nowy dokument – Certyfikat zgodności (Certyfikat przeciwpożarowy) wystawiany w oparciu o wymogi regulaminu bezpieczeństwa pożarowego FR. Postanowienie obowiązuje od dnia 01.05.2009r.
Związane jest to również, ze zmianą dotychczas obowiązującego wzoru dokumentu.
Brak w/w Certyfikatu uniemożliwi odprawę celną.
Jednocześnie informujemy, iż (obowiązkowe) Certyfikaty bezpieczeństwa pożarowego wystawione przed dokonaniem zmiany są ważne do terminu ich zakończenia.

Niezbędnym certyfikatem wymaganym od producentów, eksporterów oraz importerów jest Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego

nazywany potocznie jako Certyfikat przeciwpożarowy. Certyfikat ten jest potwierdzeniem zgodności produkcji lub usług wobec prawnie zatwierdzonego regulaminu bezpieczeństwa pożarowego obowiązującego na obszarze Federacji Rosyjskiej. Opisywany certyfikat wraz ze Świadectwem sanitarno-epidemiologicznym stanowi w licznych przypadkach podstawowe kryterium w uzyskaniu Certyfikatu zgodności oraz Certyfikatu budownictwa GOST R.
Nie wszystkie produkty są objęte obowiązkową certyfikacją w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Wykaz produkcji podlegającej obowiązkowej Certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zamieszczony został w rozporządzeniu nr 241 z dnia 17.03.2009 r. zatwierdzonym przez Rząd Federacji Rosyjskiej.
Otrzymanie Certyfikatu bezpieczeństwa pożarowego (Certyfikat przeciwpożarowy) na wyroby eksportowane, rodzime jak i importowane na terytorium FR przeprowadza się na podstawie tych samych przepisów ( regulaminu bezpieczeństwa pożarowego FR) . Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego – Certyfikat przeciwpożarowy jest obowiązkowy, aby otrzymać zezwolenie na wwóz oraz sprzedaż produkcji, podlegającej obowiązkowej Certyfikacji. Certyfikat ten wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy przedłożyć organom celnym Federacji Rosyjskiej. Wszelkie badania i próby, które mają na celu potwierdzenie zgodności produktu z wymogami obowiązującego prawa Federacji Rosyjskiej wykonują tylko i wyłącznie nieliczne laboratoria, które otrzymały stosowne akredytacje do przeprowadzania tego specyficznego rodzaju badań.