Certyfikacja w Rosji

Aprobata typu środka transportu

Aprobata typu środka transportu – procedura, przeprowadzana zgodnie z zasadami Porozumienia o przyjęciu jednorodnych technicznych zaleceń dla kołowych środków transportu, przedmiotów i części wyposażenia, które mogą być wykorzystywane oraz ustawione na kołowych środkach transportu. Aprobata informuje o warunkach wzajemnego uznania oficjalnych zatwierdzeń, wydawanych na mocy zaleceń, zdarza się, ze środek transportu podlega wykazowi żądań dla bezpieczeństwa i ochrony środowiska, obowiązującemu przy Certyfikacji środków transportu w Federacji Rosyjskiej w rezultacie, którego wydaje się ostateczny dokument.